NYHEDER

Vi følger fortsat Covid-19 udviklingen!!

Retningslinjer!

Føler du dig syg/utilpas skal du blive hjemme. Ingen håndtryk, kram og kindkys.

Du kan ikke opholde dig i salen, når du ikke har/skal modtage undervisning. Ventetid mellem holdene forgår udenfor. Forældre kan derfor ikke komme med ind i salen, men må gerne benytte udenomsarealerne. På det lille børnehold må forældre gerne følge børnene ind i salen. Hvis vejret er godt, opfordres man til at opholde sig udendørs.

Ankomst maks. 5 minutter før undervisningen starter. Når du ankommer til danseskolen, skal du spritte dine hænder grundigt. Du skal være omklædt hjemmefra. Din drikkedunk skal være fyldt op hjemmefra.

Nye retningslinjer vedr. brug af mundbind: Der SKAL bæres mundbind i Cafeområde/fællesarealer, når du passerer, er gående eller stående. Børn under 12 år er fritaget for at benytte mundbind.

Du skal holde 2 meters afstand gennem hele undervisningen. Instruktøren vil også holde 2 meters afstand. Ved endt undervisning, skal du spritte dine hænder grundigt. Der bliver luftet ud og sprittet af mellem hvert hold.

Aftalevilkår om ændringer som følge af Covid-19 situationen.

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Besøgsdag på danseskolen.

1. dansedag i hver måned er forældre og øvrige pårørende velkommen i salen. (udskudt på ubestemt tid!)